فضای اداری به وین

خاصیت

محل
کد پستی از
کد پستی به
محل

حجم در متر مربع
ازبه
جستجو
فضای اداری - - اجاره 1030 وین (Objekt Nr. 050/01034)

متشکل از حدود 815 متر مربع فضای اداری مدرن، تجهیزات دفتری و اداری کامل، مترو و قطار در نزدیکی، بزرگراه شرق و Südosttangente نزدیک، وضعیت کلی بسیار خوب است، پارکینگ کافی، اجاره به خصوص مقرون به صرفه ،

در NObject : 050/01034

در nPrice به درخواست !

در nEnergieausweis برای قرارداد

در