مرکز عملیاتی / ستاد ، قیمت خرید به خصوص مطلوب ، منطقه Enzersfeld ، Lindabrunn ، Hirtenberg

مرکز عملیاتی / ستاد ، قیمت خرید به خصوص مطلوب ، منطقه Enzersfeld ، Lindabrunn ، Hirtenberg (Prop. هیچ 050-01094)

متشکل از حدود 19،150 طرح کل متر مربع کاشته شده با حدود 4،000 متر مربع گرم جهانی هال ( دستکاری ، ساخت، ذخیره سازی، و غیره ، و غیره) وآمد کامیون و حدود 480 سالن نقاشی متر مربع ، به علاوه حدود 240 متر مربع فضای اداری ، فضای باز کافی، قیمت خرید موثر است.

در n
در NObject : 050/01094

در nPrice به درخواست

در nEnergieausweis در قرارداد نتیجه گیری

به N!Zoom